Hírek

„Legyünk még büszkébbek rá, hogy pedagógusok vagyunk!” Így hangzik a Pedagógus Expó jelmondata. A Műszaki Könyvkiadó munkatársai szintén ott lesznek a kiállításon, hogy kiadványaikkal továbbra is támogassák a pedagógusokat és a szülőket, a színvonalas nevelést-oktatást. A megtartó óvodai és iskolai közösséget erősítő előadások tematikájához kapcsolódva például két sorozatunk egy-egy új kötetét ajánljuk: a Képes vagy rá! sorozatból A vizuális észlelés fejlesztése, a Kis lépésekkel a nyelvtan világában sorozatból a Másképp ejtjük, másképp írjuk kiadványt.

 

A vizuális észlelés fejlesztése

Kis lépésekkel a nyelvtan világában feladatgyűjtemény 2. osztály – Másképp ejtjük, másképp írjuk

 

A HELYSZÍNEN ÁRUSÍTOTT KIADVÁNYAINKAT 20% KEDVEZMÉNNYEL VÁSÁROLHATJÁK MEG!

Apáczai Csere János könyvtárbővítési, könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2019

A Műszaki Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyvállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron.

A pályázat célja

Ahogyan azt az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről kimondja, a könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás fenntartása stratégiai jelentőségű feladat. Az elmúlt évek reprezentatív felmérései azonban azt mutatják, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében nehéz megoldani a legfrissebb kiadványok, sorozatok megszerzését.

A Műszaki Könyvkiadó mint a hazai szakképzési és közismereti tankönyvek vezető kiadója, valamint a magyar könyvkiadás kiemelkedő szereplője átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy könyveit a jelentkező intézmények könnyebben beszerezhessék. A kiadó nem titkolt célja, hogy üzleti teljesítménye kimagasló legyen. Ennek a célnak azonban összhangban kell állnia vásárlói érdekeivel és a társadalom szükségleteivel. Sikereit csak ebben az esetben tekintheti valóban sikernek, azok csak így tarthatók fent hosszú távon.

A társadalmi felelősségvállalás a kiadó vállalati kultúrájának szerves része. Ezért az Apáczai Csere János könyvtárbővítési pályázatot írjuk ki abban a reményben, hogy a jelentkező könyvtárakkal közösen biztosíthatjuk a minőségi tudás megszerzéséhez szükséges feltételeket. A pályázat különböző témájú könyvcsomagok megszerzésére ad lehetőséget, hogy minél többféle igényt kielégíthessen.

„Olyan időben születtünk, mikor a legnagyobb tudatlansággal szemben a bölcsesség
és ennek tanítói egy batkára sem becsültetnek. De azon kétségbe kell-e esnünk? El kell-e hagynunk az iskolát?
Számba sem kell venni a jövendőt? Nem! Gyalázaton és szégyenen keresztül az erényre kell törekedni.”

Apáczai Csere János

A pályázható könyvek listája

A könyvek a készlet erejéig érhetők el.

 • Dr. Kinczel Ferenc: Kiszámított véletlenek
 • Dr. Siposs András: Fizika példatár és megoldások középiskolásoknak – Elektromosságtan, modern fizika
 • Dr. Siposs András: Fizika példatár és megoldások középiskolásoknak – Mechanika, hőtan
 • Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat
 • Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Örök névnaptár
 • Hargitai Katalin: Rajzolóka-íróka I.
 • Kereszty Zsuzsa – Kókayné Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról
 • Kisgyörgy Zoltán: Barangolás Székelyföldön – Kovászna megye
 • Kocziszky Attila: Hangszerkesztés az Audacityvel
 • Kovács Zsolt: Társállatkalauz
 • Magyarics Péter: Hungary Magyarország
 • Magyarics Péter: Tradition and Nation Hagyományok és Ünnepek
 • Marsi Zoltán, Dr. Mártai István: Elsősegélynyújtás intézményeknek, gépjárművezetőknek, szülőknek, munkahelyi elsősegélynyújtóknak, sportolóknak…
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek I.
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek II.
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek III.
 • Nagy Orsolya: Angol szaknyelvi összefoglaló – Rendészeti szituációk, példamondatok, szakszavak
 • Nyiri Istvánné Bodnár Ilona: Olvasónapló Eric Knight Lassie hazatér című regényéhez
 • Papp Zsuzsanna: Iskola ünneplőben
 • Petőné Honvári Jolán: Környezetismeret 1.
 • Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – A mezők élővilága
 • Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – A tavak élővilága
 • Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – Az erdők élővilága
 • Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, I. kötet
 • Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, II. kötet
 • Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, III. kötet
 • Szerényi Gábor: A biológia kultúrtörténete 1
 • Szigeti-Szászné Nagy Csilla: Útvizsgálatok és minőségbiztosítás
 • Virágvölgyi András: Egyetemes történelem – Sequens

A pályázat kiírója, a Műszaki Könyvkiadó kötelezettségvállalása

A Műszaki Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú oktatási intézmény, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet.
A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

2019. 12. 15-ig folyamatosan nyújtható be pályázat a Műszaki Könyvkiadóhoz az alábbi e-mail címen: info@mkkonyvkiado.hu.
A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot hivatalos aláírással ellátva e-mailben elküldi a Műszaki Könyvkiadó e-mail címére. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2019. 12. 31-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számít fel.

A pályázati felhívás teljes szövege PDF formátumban ide kattintva letölthető.

A kitöltendő pályázati adatlap ide kattintva letölthető.

Budapest, 2019. 10. 30.

Tisztelt Vásárlóink!

Tájékoztatásul közöljük, hogy budapesti mintaboltunk
(1032 Budapest, San Marco u. 57.)

2019. július 1-től hétköznapokon (hétfőtől péntekig)
9:30 és 17:30 között tart nyitva.

Szombati és vasárnapi napokon továbbra is zárva tartunk!

Közvetlen kiadói vagy KELLO-n keresztül osztálynyi mennyiségű (min. 15 fő) tankönyv rendelése esetén tankönyveinkből 80% kedvezménnyel tanári példány igényelhető.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KELLO-n keresztül leadott megrendelések esetén a tanári példányok igénylésének határideje 2019.07.31.

Közvetlen kiadói rendelés esetén az igényt rendeléskor kérjük előre jelezni. Amennyiben a rendelés a Könyvbagoly webáruház felületén történik, akkor kérjük, hogy megrendeléskor ne rendeljék meg az igényelt tanári példányokat, hanem a rendelés leadása folyamán megjegyzésben jelezzék az igényt. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy utólag nem áll módunkban biztosítani a tanári példányt.

KELLO-s rendelés esetén igazolnia kell felénk a KELLO rendszerén keresztül leadott osztálynyi mennyiségű (min. 15 fő) tankönyvrendelést PDF-be kimentett, esetleg kifotózott formában. Ezen felül a rendeléshez szükségünk van számlázási, szállítási címre és telefonszámra, amit e-mailben az info@mkkonyvkiado.hu címre, vagy levélben a Műszaki Könyvkiadó Kft., 2519 Piliscsév, Topol utca 3. címre kell elküldeni. Az igénylések feldolgozását, a példányok kiküldését augusztus végén kezdjük el.

A tankönyvek legalább osztálynyi (minimum 15 fő) mennyiségű rendelése esetén a kiadványok online OK! (okkonyvek.hu) változatához és amennyiben készült hozzá, az offline digitális tananyag használatára is jogosultak. Az online OK! (okkonyvek.hu) változathoz a hozzáférés korlátozott, minden tanévben újra kell igényelni. A hozzáférés szeptember 1-től fog élni.

Interaktív tananyagaink igényléséhez az info@mkkonyvkiado.hu e-mail címre kérjük elküldeni a KELLO rendszerén keresztül leadott tankönyvrendelés kifotózott, kimentetett igazolását, valamint közvetlen kiadói rendelés esetén ezt előre jelezni.

Az OK! Online Könyvek felületen történő regisztrációhoz szükségünk van az adott kiadványt használó pedagógus nevére és e-mail címére.

Tisztelt Partnereink!

Megnyílt a 2019-20-as tankönyvjegyzék. Műszaki Könyvkiadó 6 db nemzetiségi német tankönyve egyelőre nem látható a jegyzéken, ezek a következő frissítéskor kerülnek fel. Kértük az illetékesek mihamarabbi intézkedését.

 • KT-1303/A Kombi Midi – Lesebuch
 • KT-1304/A Kombi Maxi – Lesebuch
 • KT-1313/2 Deutsch Freu(n)de. Lehrbuch 5.
 • KT-1313/M Deutsch Freu(n)de. Arbeits- und Sprachbuch 5.
 • KT-1327 Kombi Midi – Arbeitsheft
 • KT-1328 Kombi Maxi – Arbeitsheft         

A Hajdu-tankönyvsorozat alábbi kötetei továbbra is jóváhagyással rendelkeznek és a tankönyvjegyzékről megrendelhetők.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a raktári számok megváltoztak.

Az új kiadói kódok előtagja MK- helyett NT-.

KIADÓI KÓD MŰ CÍME
NT-4187-2/UJ-K Matematika 5. Gondolkodni jó!
NT-4189-9-K Matematika 5. gyakorló
NT-4198-8/UJ-K Matematika 6. Gondolkodni jó!
NT-4200-3-K Matematika 6. gyakorló
NT-4209-7/UJ-K Matematika 7. Gondolkodni jó!
NT-4211-9-K Matematika 7. gyakorló
NT-4319-0/UJ Matematika 8. Gondolkodni jó!
NT-4321-3 Matematika 8. gyakorló

MK-5102 kiadói kódon megjelent az Épületgépészeti alapfogalmak című tankönyv, amely a 2019/20-as tanév tankönyvjegyzékéről is rendelhető lesz.

Tartalma: Nemzetközi mértékegységrendszer; Fizikai mennyiségek mértékegysége SI-rendszerben; Hőtani alapismeretek; A hő terjedése; Hőszükséglet számítása; Nyomás; Folyadékok áramlási viszonyai; Veszteséges áramlás; A nyugalomban lévő gázok és törvényszerűségeik; Nyugalomban lévő ideális és valóságos gázok törvényszerűségei; Tüzeléstechnikai alapfogalmak; Huzat

Megvásárolható a Könyvbagoly webáruházban erre a linkre kattintva.

A Műszaki Könyvkiadó határidőre, február 15-ig benyújtotta a 2019/20-as tanévre szóló tankönyvjegyzéki kérelmeit. Az alábbi új szakmai tankönyvek kerülnek majd fel a jegyzékre:

 • MK-6020 Eladástan
 • MK-5892 A turizmus alapjai
 • MK-6092 Vasúti árufuvarozás
 • MK-5617 Rendszerzsaluzatok és -állványok
 • MK-5622 Magasépítéstan 1. Építőipari alapismeretek, építési ismeretek
 • MK-5102 Épületgépészeti alapfogalmak

Ezeken az új könyveken kívül a tankönyvjegyzékről rendelhető lesz a Vigyél magaddal! sorozat további két kötete is:

 • MK-0951/N Egy csipet gasztronómia németül – pincéreknek, szakácsoknak
 • MK-0955/N Mindennapok az építőiparban – német nyelven

Mintaoldalak az info@mkkonyvkiado.hu e-mail-címen kérhetők.
Aktuális hírekért látogassa Szaktanárok Facebook-oldalunkat.