Archívum

Apáczai Csere János könyvtárbővítési, könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2018

A Műszaki Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyvállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron.

A pályázat célja

Ahogyan azt az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről kimondja, a könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás fenntartása stratégiai jelentőségű feladat. Az elmúlt évek reprezentatív felmérései azonban azt mutatják, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében nehéz megoldani a legfrissebb kiadványok, sorozatok megszerzését.

A Műszaki Könyvkiadó mint a hazai szakképzési és közismereti tankönyvek vezető kiadója, valamint a magyar könyvkiadás kiemelkedő szereplője átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy könyveit a jelentkező intézmények könnyebben beszerezhessék. A kiadó nem titkolt célja, hogy üzleti teljesítménye kimagasló legyen. Ennek a célnak azonban összhangban kell állnia vásárlói érdekeivel és a társadalom szükségleteivel. Sikereit csak ebben az esetben tekintheti valóban sikernek, azok csak így tarthatók fent hosszú távon.

A társadalmi felelősségvállalás a kiadó vállalati kultúrájának szerves része. Ezért az Apáczai Csere János könyvtárbővítési pályázatot írjuk ki abban a reményben, hogy a jelentkező könyvtárakkal közösen biztosíthatjuk a minőségi tudás megszerzéséhez szükséges feltételeket. A pályázat különböző témájú könyvcsomagok megszerzésére ad lehetőséget, hogy minél többféle igényt kielégíthessen.

„Olyan időben születtünk, mikor a legnagyobb tudatlansággal szemben a bölcsesség
és ennek tanítói egy batkára sem becsültetnek. De azon kétségbe kell-e esnünk? El kell-e hagynunk az iskolát?
Számba sem kell venni a jövendőt? Nem! Gyalázaton és szégyenen keresztül az erényre kell törekedni.”

Apáczai Csere János

 

A pályázható könyvek listája

A könyvek a készlet erejéig érhetők el.

 • Kovács Zsolt: Társállatkalauz
 • Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Örök névnaptár
 • Keszler Borbála: Magyar grammatika
 • Széplaki Erzsébet: Az új helyesírási szabályzat – A változások tanításának módszerei
 • Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, I. kötet
 • Kisgyörgy Zoltán: Barangolás Székelyföldön – Kovászna megye
 • Virágvölgyi András: Egyetemes történelem – Sequens
 • Országház
 • Das Parlament in Budapest
 • The Parliament in Budapest
 • Benedek Krisztina, Sándor Ildikó: Néprajz, néphagyomány (CD-melléklettel)
 • A bogarak világa – Magyarország leggyakoribb bogarai
 • Varázslatos madárvilágunk – Magyarország legismertebb madarai
 • Emlősök – Európában és a nagyvilágon
 • Fák és cserjék – Növényismeret mindenkinek
 • Tarka madárvilág – A világ madarai
 • Gyakoribb gombáink – Gyakorlati gombaismeret mindenkinek
 • Robert Fisher: Gondolkodásfejlesztő játékok
 • Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal
 • Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni?
 • Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel
 • Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényekről
 • Juhász Tibor, Kiss Zsolt: Programozási ismeretek
 • Juhász Tibor, Kiss Zsolt: Programozási ismeretek haladóknak
 • Juhász Tibor, Tóth Bertalan: Programozási ismeretek versenyzőknek
 • Juhász Tibor, Tóth Bertalan: Programozási ismeretek kezdő versenyzőknek
 • Bertalan Edit: Mértékváltó
 • Dr. Hajdu Sándor, Novák Lászlóné, Scherlein Márta: Furfangos fejtörő
 • Hajdu Sándor, Scherlein Márta: Mesélő fejtörő – Készülődés az iskolára
 • Urbán János: Matematikai logika
 • Urbán János: Határérték-számítás
 • Scharnitzky Viktor: Mátrixszámítás
 • Scharnitzky Viktor: Differenciálegyenletek
 • Solt Gyögy: Valószínűségszámítás
 • Bárzcy Barnabás: Differenciálszámítás
 • Fekete Zoltán, Zalay Miklós: Többváltozós függvények analízise
 • Zalay Miklós, Hanka László: Komplex függvénytan
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek I.
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek II.
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek III.
 • Marsi Zoltán, Dr. Mártai István: Elsősegélynyújtás intézményeknek, gépjárművezetőknek, szülőknek, munkahelyi elsősegélynyújtóknak, sportolóknak…
 • Dr. Mártai István, Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtás munkáltatóknak, munkavállalóknak
 • Bujnóczki Tibor: Munkavédelem munkáltatóknak, munkavállalóknak
 • Lukácsné Lelik Zsuzsanna: Tűzvédelem munkáltatóknak, munkavállalóknak
 • Nagy Orsolya: Munkavállalás külföldön – angol nyelven, német nyelven
 • Mammel Krisztina: Mindennapok az építőiparban – angol nyelven, német nyelven
 • Mónus Éva Anikó: Egy csipet gasztronómia– pincéreknek, szakácsoknak – angol, német nyelven
 • Nagy Orsolya: Idős- és betegápolás külföldön – angol nyelven, német nyelven
 • Stroh Péter: Vendégek a szállodában. Miben segíthetek? – angol nyelven, német nyelven

 

A pályázat kiírója, a Műszaki Könyvkiadó kötelezettségvállalása

A Műszaki Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú oktatási intézmény, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet.
A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

2018. 12. 15-ig folyamatosan nyújtható be pályázat a Műszaki Könyvkiadóhoz az alábbi e-mail címen: info@mkkonyvkiado.hu.
A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot hivatalos aláírással ellátva e-mailben elküldi a Műszaki Könyvkiadó e-mail címére. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2018. 12. 31-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számít fel.

A pályázati felhívás teljes szövege PDF formátumban ide kattintva letölthető.

A kitöltendő pályázati adatlap ide kattintva letölthető.

Budapest, 2018. 11. 27.

A Hajdu-sorozathoz tartozó C, D, E és F változatú felmérőket kizárólag pedagógusok vásárolhatják meg kiadónktól vagy a KELLO-n keresztül, ezért webáruházunkban nem elérhetőek. A kiadványokat közvetlenül az intézménybe szállítjuk ki. Megrendelését az info@mkkonyvkiado.hu email címre kérjük elküldeni a következő megrendelőlap felhasználásával:
Felmérő megrendelőlap letöltése

Az általános iskolai Hajdu-tankönyvek legalább osztálynyi mennyiségű rendelésének igazolása esetén az ingyenes tanári példányon túl a kiadványok online OK! (okkonyvek.hu) változatához és az ahhoz készült offline digitális tananyag használatára is jogosultak. Az online OK! (okkonyvek.hu) változathoz a hozzáférés korlátozott, minden tanévben újra kell igényelni. A hozzáférés szeptember 1-től fog élni. A Hajdu-tankönyveken kívül egyéb, korábban forgalomban lévő offline tananyagaink továbbra is igényelhetőek. Nemzetiségi kiadványainkra az ajánlat nem vonatkozik. Az offline tananyagok kiküldésekor kiadónk 490 Ft. szállítási költséget számít fel.

Interaktív tananyagaink igényléséhez az info@mkkonyvkiado.hu email címre kérjük elküldeni a KELLO rendszerén keresztül leadott tankönyvrendelés kifotózott, kimentetett igazolását.

Az OK! Online Könyvek felületen történő regisztrációhoz szükségünk van az adott kiadványt használó pedagógus nevére és e-mail címére.

Május 25-én Tankönyvjegyzékre került:

 • MK-5302 Villamos gépek
 • MK-6613 Egészségügyi alapismeretek
 • MK-0950/A Munkavállalás külföldön – angol nyelven
 • MK-0950/A Munkavállalás külföldön – német nyelven

Május 11-én Tankönyvjegyzékre került:

 • MK-6608 Egészségfejlesztés
 • MK-5870 Élelmiszer-biztonság és higiénia a vendéglátásban
 • MK-5969 A gasztronómia alapjai
 • MK-7207 A tömörfa megmunkálása
 • MK-6024/1 Műszaki áruismeret 1.
 • MK-6024/2 Műszaki áruismeret 2.
 • MK-5303 Irányítástechnikai alapismeretek
 • MK-6519-2 Építőipari közös feladatok
 • MK-6530-7 Építőipari munkajog és vállalkozási alapismeretek

Május 11-én felkerült a tankönyvjegyzékre Szép Andrea MK-0737 kódú Számírás című gyakorlófüzete, valamint az alábbi szakmai tankönyvek:

MK-6608 Egészségfejlesztés
MK-5870 Élelmiszer-biztonság és higiénia a vendéglátásban
MK-5969 A gasztronómia alapjai
MK-7207 A tömörfa megmunkálása
MK-6024/1 Műszaki áruismeret 1.
MK-6024/2 Műszaki áruismeret 2.
MK-5303 Irányítástechnikai alapismeretek
MK-6519-2 Építőipari közös feladatok
MK-6530-7 Építőipari munkajog és vállalkozási alapismeretek

Az alábbi szakmai tankönyvek érvényes tankönyvi engedéllyel rendelkeznek, és tankönyvjegyzékre vételük az NGM-ben folyamatban van. A KELLO rendszerébe a jegyzék frissítésekor fognak felkerülni, így rendelhetők lesznek az iskolai tankönyvellátás keretében.
Kérjük, ossza meg ezt az információt kollégáival.

MK-5870 Élelmiszer-biztonság és higiénia a vendéglátásban
MK-5969 A gasztronómia alapjai
MK-7207 A tömörfa megmunkálása
MK-6024/1 Műszaki áruismeret 1.
MK-6024/2 Műszaki áruismeret 2.
MK-5303 Irányítástechnikai alapismeretek
MK-6519-2 Építőipari közös feladatok
MK-6530-7 Építőipari munkajog és vállalkozási alapismeretek

Az új tankönyvek tartalomjegyzéke és mintaoldalai megtekinthetők a kiadói kódokra kattintva.

Aktuális információkért, tankönyvjegyzéki hírekért kövesse Szaktanárok Facebook-oldalunkat.

Megjelent a 2018/19-es tankönyvjegyzék!

A Műszaki Könyvkiadónak 442 kiadványát tartalmazza a 2018. április 3-án megjelent Tankönyvjegyzék. A közismereti kiadványok közé most került fel az Omas Fotoalbum erzählt munkafüzet két kötetben, valamint a 10.-es English „Light” tankönyv és gyakorló. Szakmai tankönyvek közé az alábbiak kerültek:

MK-5601 Szilárdságtan
MK-5602 Kitűzési ismeretek
MK-5606 Vasbeton szerkezetek
MK-5819 Felszolgáló szakmai ismeretek – Vendéglátás, terítés, felszolgálás
MK-5902/P Gazdálkodás a vendéglátásban példatár
MK-6022 Általános áruismeret
MK-6402 Üzleti kommunikáció
MK-6601 Mikrobiológia, járványtan
MK-6605 Ápoláslélektan
MK-6611 Anatómia – élettan

Újra felkerült, felújítva, az MK-6901 Munkahelyi egészség és biztonság, valamint a TM-11001/K Az elektrotechnika alapjai.

A következő frissítéskor még 9 szakmai tankönyv fog felkerülni:

MK-7207 A tömörfa megmunkálása
MK-5303 Irányítástechnikai alapismeretek
MK-5870 Élelmiszer-biztonság és higiénia a vendéglátásban
MK-5969 A gasztronómia alapjai
MK-6024/1 Műszaki áruismeret 1.
MK-6024/2 Műszaki áruismeret 2.
MK-6519-2 Építőipari közös feladatok
MK-6530-7 Építőipari munkajog és vállalkozási alapismeretek
TM-11205 C# programozási segédlet és munkafüzet

 

Kérjük, kövessék figyelemmel honlapunkat és Szaktanárok nevű Facebook-oldalunkat a következő hetekben is, mert a felsoroltakon kívül is jegyzékre kerülnek majd újonnan engedélyt kapott tankönyveink, többek között a Villamos gépek és az Egészségfejlesztés.