Könyvtári állománygyarapítási pályázat 2018

Apáczai Csere János könyvtárbővítési, könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2018

A Műszaki Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyvállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron.

A pályázat célja

Ahogyan azt az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről kimondja, a könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás fenntartása stratégiai jelentőségű feladat. Az elmúlt évek reprezentatív felmérései azonban azt mutatják, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében nehéz megoldani a legfrissebb kiadványok, sorozatok megszerzését.

A Műszaki Könyvkiadó mint a hazai szakképzési és közismereti tankönyvek vezető kiadója, valamint a magyar könyvkiadás kiemelkedő szereplője átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy könyveit a jelentkező intézmények könnyebben beszerezhessék. A kiadó nem titkolt célja, hogy üzleti teljesítménye kimagasló legyen. Ennek a célnak azonban összhangban kell állnia vásárlói érdekeivel és a társadalom szükségleteivel. Sikereit csak ebben az esetben tekintheti valóban sikernek, azok csak így tarthatók fent hosszú távon.

A társadalmi felelősségvállalás a kiadó vállalati kultúrájának szerves része. Ezért az Apáczai Csere János könyvtárbővítési pályázatot írjuk ki abban a reményben, hogy a jelentkező könyvtárakkal közösen biztosíthatjuk a minőségi tudás megszerzéséhez szükséges feltételeket. A pályázat különböző témájú könyvcsomagok megszerzésére ad lehetőséget, hogy minél többféle igényt kielégíthessen.

„Olyan időben születtünk, mikor a legnagyobb tudatlansággal szemben a bölcsesség
és ennek tanítói egy batkára sem becsültetnek. De azon kétségbe kell-e esnünk? El kell-e hagynunk az iskolát?
Számba sem kell venni a jövendőt? Nem! Gyalázaton és szégyenen keresztül az erényre kell törekedni.”

Apáczai Csere János

 

A pályázható könyvek listája

A könyvek a készlet erejéig érhetők el.

 • Kovács Zsolt: Társállatkalauz
 • Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Örök névnaptár
 • Keszler Borbála: Magyar grammatika
 • Széplaki Erzsébet: Az új helyesírási szabályzat – A változások tanításának módszerei
 • Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, I. kötet
 • Kisgyörgy Zoltán: Barangolás Székelyföldön – Kovászna megye
 • Virágvölgyi András: Egyetemes történelem – Sequens
 • Országház
 • Das Parlament in Budapest
 • The Parliament in Budapest
 • Benedek Krisztina, Sándor Ildikó: Néprajz, néphagyomány (CD-melléklettel)
 • A bogarak világa – Magyarország leggyakoribb bogarai
 • Varázslatos madárvilágunk – Magyarország legismertebb madarai
 • Emlősök – Európában és a nagyvilágon
 • Fák és cserjék – Növényismeret mindenkinek
 • Tarka madárvilág – A világ madarai
 • Gyakoribb gombáink – Gyakorlati gombaismeret mindenkinek
 • Robert Fisher: Gondolkodásfejlesztő játékok
 • Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal
 • Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni?
 • Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel
 • Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényekről
 • Juhász Tibor, Kiss Zsolt: Programozási ismeretek
 • Juhász Tibor, Kiss Zsolt: Programozási ismeretek haladóknak
 • Juhász Tibor, Tóth Bertalan: Programozási ismeretek versenyzőknek
 • Juhász Tibor, Tóth Bertalan: Programozási ismeretek kezdő versenyzőknek
 • Bertalan Edit: Mértékváltó
 • Dr. Hajdu Sándor, Novák Lászlóné, Scherlein Márta: Furfangos fejtörő
 • Hajdu Sándor, Scherlein Márta: Mesélő fejtörő – Készülődés az iskolára
 • Urbán János: Matematikai logika
 • Urbán János: Határérték-számítás
 • Scharnitzky Viktor: Mátrixszámítás
 • Scharnitzky Viktor: Differenciálegyenletek
 • Solt Gyögy: Valószínűségszámítás
 • Bárzcy Barnabás: Differenciálszámítás
 • Fekete Zoltán, Zalay Miklós: Többváltozós függvények analízise
 • Zalay Miklós, Hanka László: Komplex függvénytan
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek I.
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek II.
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek III.
 • Marsi Zoltán, Dr. Mártai István: Elsősegélynyújtás intézményeknek, gépjárművezetőknek, szülőknek, munkahelyi elsősegélynyújtóknak, sportolóknak…
 • Dr. Mártai István, Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtás munkáltatóknak, munkavállalóknak
 • Bujnóczki Tibor: Munkavédelem munkáltatóknak, munkavállalóknak
 • Lukácsné Lelik Zsuzsanna: Tűzvédelem munkáltatóknak, munkavállalóknak
 • Nagy Orsolya: Munkavállalás külföldön – angol nyelven, német nyelven
 • Mammel Krisztina: Mindennapok az építőiparban – angol nyelven, német nyelven
 • Mónus Éva Anikó: Egy csipet gasztronómia– pincéreknek, szakácsoknak – angol, német nyelven
 • Nagy Orsolya: Idős- és betegápolás külföldön – angol nyelven, német nyelven
 • Stroh Péter: Vendégek a szállodában. Miben segíthetek? – angol nyelven, német nyelven

 

A pályázat kiírója, a Műszaki Könyvkiadó kötelezettségvállalása

A Műszaki Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú oktatási intézmény, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet.
A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

2018. 12. 15-ig folyamatosan nyújtható be pályázat a Műszaki Könyvkiadóhoz az alábbi e-mail címen: info@mkkonyvkiado.hu.
A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot hivatalos aláírással ellátva e-mailben elküldi a Műszaki Könyvkiadó e-mail címére. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2018. 12. 31-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számít fel.

A pályázati felhívás teljes szövege PDF formátumban ide kattintva letölthető.

A kitöltendő pályázati adatlap ide kattintva letölthető.

Budapest, 2018. 11. 27.